Lin är en ettårig ört, som blommar med stora, blå blommor. Odlat lin förekommer i två typer, lin för textilproduktion (spånadslin) och lin som odlas för frönas skull (oljelin). Linet anses vara världens äldsta textila växtfiber.
Bilder på saker gjorda med lintyg

LIN
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lin_(v%C3%A4xt)

Kristianstads miljösidor
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Miljo-klimat/Miljo/Miljotips/Ekomode/Lin/

Linberedning (film 4 min)
http://vetamix.net/video/tillverkning-av-lingarn_1843

Linberedning på en tysk gård (eng, 5 min)
http://youtu.be/FzTMH5NdwWY

Linhistoria
http://www.alternativ.nu/handbok/hantverk/spanadslin.html

Kulturvård – spånadsmaterial http://old.raa.se/cms/extern/materialguiden/hantverk/vavning.html

Silke kommer från olika fjärilsfamiljer. Den odlade mullbärssilkesfjärilen är vanligast. Silke är det körtelsekret som fjärilslarven spinner runt sig själv till en kokong när den ska förpuppas.


Kristiandstads miljösidor -silke
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstadskommun/Miljoklimat/Miljo/Miljotips/Ekomode/Silke/

Silke
http://www.rackelhanen.se/swe/1080.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Silk

Bilder från silke tillverkning
http://www.designboom.com/history/silk.html

Spinna silke
http://www.youtube.com/watch?v=PMiqVbE2EKs

http://www.youtube.com/watch?v=tZtZ90iqja8

Siden fabrik
http://www.youtube.com/watch?v=BibC0CqZhPI