ur Kursplan slöjd Lgr 11
”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

.”LÄROPLAN SLÖJD
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

– välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

– analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

-tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

www.skolverket.se

Varför har man slöjd i skolan?
http://youtu.be/gMV04V-J28M

Kunskapskrav 1
http://youtu.be/IBoTx5fxzT0

Bedömning
http://www.slojdhjalp.n.nu/bedomning

Pröva och ompröva URhttps://youtu.be/YuB0xr06s9k

Slöjdens förmågor
https://youtu.be/ZvyZgCCNoak

Föredrag Hemslöjden Issuses
Är skolslöjden bara flum? Jenny F
https://youtu.be/okb8XhlTw10

Ritningslära. Rita en ask
https://youtu.be/eTrknmQpTtI

Rita en förlaga
http://sarlaslojd.wordpress.com/category/instruktioner/tekniker-instruktioner/ritskiss-teknik/

Perspektiv mm
http://folkbildning.net/oer/form/index.htm

Kulturell slöjd
https://youtu.be/4ua_amE0Y0E

Verktyg, Material, Tekniker (bildspel slojd.se)
https://youtu.be/unpz2zTUhDg

Blanketter för slöjden
En blankett kan vara ett stöd för elever som har svårt att komma igång med planering och utvärdering i slöjd.

Material, verktyg, tekniker tm tx

Loggbok innesidor 2015

Loggbok-innesidor 2014

Loggbok-omslag

Planering redovisning blogg

Planering-redovisning light tx

Självvärdering år 4-6

Elevkort översikt av arbeten

Smiley

Tumme

Slöjdförmågor år 6

I slöjdsalen – regler

I slöjdsalen -städuppgifter

BILDER SYBEGREPP Sissels slöjdsida

http://skolsida.sisselblom.se/wp-content/uploads/2015/08/slojd-finns_i_sjon-2016.pdf

SLÖJDBEGREPP slojd.se
https://slojd.se/slojdbegrepp-2/

STADKANT:
De yttre vävda kanterna på ett tyg

TRASKANT:
Klippt eller riven tygkant där trådarna rispas upp.

RÄTSIDA:
Tygets fina sida

AVIGSIDA:
Tygets baksida

RAKSÖM:
Symaskinssöm som syr ihop tygbitar med varandra __ __ __

SICKSACK;
Symaskinssöm som hindrar traskanter att rispas upp VVVVVVVV

SÖMSMÅN:
Tygkanten utanför sömmen, ofta 1/2 -2 cm bred.

FÅLL:
Invikt tygkant. Tyget invikt 2 ggr. Fållen sys med raksöm

APPLIKATION:
Utklippt tygbit som är fastsydd på annat tyg för hand eller med tät sicksack

SLÖJDTEKNIKER
https://slojd.se/tekniker/

REDSKAP

https://slojd.se/slojdbegrepp-2/redskap/