Slöjd i skolan
https://www.pinterest.se/marikawestermar/sl%C3%B6jd-i-skolan/

Kreativa soffor
http://freshome.com/2008/09/08/35-of-the-most-unique-creative-sofa-designs/
Olika former på design av annorlunda soffor.

Kravallslöjd
http://www.kravallslojd.se/s2/
Kravallslöjd är en slöjd-, design-, och konst och hantverksportal med gränsöverskridande tekniker och nya material. Kan vi knyppla oss till en bättre värld? http://youtu.be/7yqUJmQNsUg

Zickermans
http://www.hemslojd-tidningen.se/zickermans/
I Zickermans värld är det själva görandet som gäller. De skriver om Hemslöjd, DIY (Do it Yourself) och craftivism

Broderade stängsel
http://pinterest.com/pin/62628251039456298/

Craftvism
http://craftivism.com/blog.html/

Kurbits
http://www.kurbits.nu/

Gerillaslojd
www.gerillaslojd.se

Hemslöjdsaktiviteter
www.hemslojden.org
Finns aktiviteter för dig som vill slöjda, inspireras eller bara njuta av all kunskap och skaparlust

Tidningen hemslöjd
Läs tidningen i ipad eller iphone.
http://www.hemslojd-tidningen.se/

Slöjdklubben
http://www.slojdklubben.se/

Tvättmärkning
http://www.hkportalen.se/tvaumltt.html

Textilslöjd samlingsbilder pinterest
http://www.pinterest.com/elijag1/textilslojd/

HISTORISKA KLÄDER

Klädhistoria
http://www.resurs.folkbildning.net/resurser/amnen/kultur/hantverk/textil/kladhistoria-och-mode/

Historiska dräkter pdf mönster
http://www.alternaliv.se/histvarld/draekter/draekter.html

Klippdockor historiska kläder unga fakta
http://www.ungafakta.se/vikingar/pyssel/

Svenska folkdräkter
http://www.slojdmagasinet.nu/lankar_drakt.htm

Slöjdfilmer från Skansen
http://www.skansen.se/sv/artikel/lar-dig-slojda-med-skansen

Tillverka egna knappar av polylera
https://youtu.be/ipWrojcuay4

tips och trix för polylera
https://youtu.be/wZStexRD7HI

Film om slöjd 2014
http://lrplay.se/

Slöjdlärarportalen (högskolan design och konsthantverk)

www.slojdlararportalen.se

Fröken slöjddidaktik
http://frokenslojddidaktik.blogspot.se/

Varför har man slöjd i skolan?
http://youtu.be/gMV04V-J28M

Slöjd som berättelse
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:441062/FULLTEXT01
Om skolungdom och estestiska perspektiv. Doktorsavhandling av Esko Mäkelä, 2011

Det flippade klassrummet (The flipped Classroom, eng)
är en form av flexibelt lärande där man använder sig av digitala verktyg. Webbaserade genomgångar ges som hemläxa och eleverna blir iförväg förberedda för kommande lektionmoment. Eric Mazur, professor vid Harvad Universisy påbörjade arbetet kring Flipped classroom. Flipped classrom wikipedia Slöjd är ett ämne som passar för denna metod.

Daniel Barkers filmer (flipped classroom i Fysik)
http://www.danielbarker.se/n2-fysik-a

Praktiska tips och metoder flipped classroom
http://barkersthlm.blogspot.se/2012/02/flipped-classroom-sa-gor-jag.html

exempel på instruktiv film
https://youtu.be/R93rWa2uF2E

Filmade trägenomgångar
http://vildir.se/verktygsvaggen/

Undervisning youtube
http://www.youtube.com/education

Skolflöden
http://www.skolfloden.se/Skolfloden/Inspiratorer.html

Det Slöjdpedagogiska resurscentrat vid Åbo Akademihttp://www.abo.fi/institution/slojdresurs

Slöjduppsatser
http://www.uppsatser.se/om/verktyg+i+sl%C3%B6jden/