Det finns en stor mängd slöjdkunskap ute i civilsamhället. Personer från hela världen vill dela med sig via bloggar med”how to do” Do It yourself bilder och filmer.
Att se hur andra personer har tänkt, skapat och hittat lösningar i sitt slöjdande, kan inspirera eleverna att vilja testa och skapa ny slöjd.

Bloggen/länklistan www.skolan.slojd.me är en resurs i min slöjdundervisning på Solenskolan. Är nu pensionär ht 2019 men sidorna finns kvar. Slöjdänkarna är från tips på webbsidor/bloggar samt filmer främst på från svenska men även andra språk.

Eleverna kan titta på filmer och bildspel innan ett nytt moment tas upp eller under pågåend arbete. Några egna filmer är fimade direkt i undervisningen med mobiltelefon/ipad. Med instruktionsblad och film på samma moment kan inlärningen förstärkas.

 

Designprojekt Solen
Design på Solenskolan är återkommande aktivitet sedan 2006.
Eleverna får ett uppdrag, analyserar, skissar, bygger modell, tillverkar en produkt, utvärderar och visar upp produkterna via vernissage.
En del projekt har dokumenterats med en blogg beroende på innehåll.

Design projekt “skogsrummet” en oas på Solenskolan vt 2013
http://solendesign2013.blogspot.se/

Designprojekt Solenskolan 30 år vt 2012
http://solendesign-2012.blogspot.se/
Skolan tillverkade även löv nr 1982 till utställningen
“ser du löven för alla till Viskogen, Liljevalchs.

Designprojekt Tittskåp vt 2011
http://www.solendesign.blogspot.se/

Domänen cu-design.se upphörde (2013-04-10). Gruppens projektarbete från kursen industridesign för lärare på MIUN finns nu på http://www.slojd.me/cu-design