Filmade trägenomgångar
http://vildir.se/verktygsvaggen/

Ytbehandling
http://vildir.se/verktygsvaggen/ytbehandling_2.html

Material som används i slöjden
http://sarlaslojd.files.wordpress.com/2013/02/material-i-trc3a4slc3b6jden-pc3a5-sc3a4rlaskolan.pdf

Instruktioner och verktygskunskap http://sarlaslojd.wordpress.com/category/instruktioner/

Beslag, skruv och spik
http://sarlaslojd.files.wordpress.com/2013/02/beslag-sc3a5nt-i-trc3a4slc3b6jden.pdf

Målning med äggtempera
http://www.krc.su.se/documents/01_Lektion_Januari.pdf

http://www.365slojd.se/projects/644-gor-aggoljetempera

http://zebraf.dinstudio.se/gallery_8.html illusionsmåleri

http://zebraf.dinstudio.se/gallery_9.html ådringsmåleri


Tälja

http://www.djarv.se/verktygstips.asp

Mekanisk maskin av trä
https://youtu.be/h5EWrFqXJYM

Småsaker i slöjden
Tälj en insekt
http://www.slojdeniskogen.se/slojden/sfs/talj-en-insekt/1/

Ståltrådsfigurer
http://amariesblogg.blogspot.se
Visning av att göra ståltrådsfigurer mm.

Andra skolor
http://vildir.se/verktygsvaggen/weblankar.html

http://slojdentunaskolan.wordpress.com/

http://amariesblogg.blogspot.se/

Återbruk av metall ringar från aluminiumburkar
blir till väskor och annat
http://www.escamastudio.com/

Återbruk. Halsband från petflaskor (film)
http://www.youtube.com/watch?v=TG2KhyxEmOY

Återbruk av lastpallar
http://webecoist.momtastic.com/2010/04/07/art-of-upcycling-20-diy-wood-pallet-reuse-project-ideas/?utm_source=crowdignite.com&utm_medium=referral&utm_campaign=crowdignite.com